Miljöpolicy

Vägen ut! Lärjeåns kök & trädgårdar blev Miljödiplomerade 2013 och har sedan dess omdiplomerats år efter år. Våra betydande negativa miljöaspekter är inköp av varor, energiförbrukningen och transporter. Vår positiva miljöpåverkan består i att vi sprider kunskap om hållbart företagande och hållbar produktion till våra kunder, deltagare och medarbetare i såväl utbildningar och projekt som i den dagliga verksamheten.

Vi är sedan 2016 även KRAV-certifierade, både köket och trädgårdarna. Det innebär att 25 % av alla råvaror är ekologiska och att vi odlar helt utan konstgödsel och kemikalier i trädgården.


Miljömässig hållbarhet ska genomsyra hela företaget och vi ska ständigt sträva efter att ständigt förbättra och förebygga vår miljöpåverkan genom att:

 • Öppet kommunicera vårt miljöarbete och annan miljöpåverkan till personal, allmänhet, kunder, leverantörer, myndigheter och övriga intressenter.
 • Tydligt definiera tillämplig miljölagstiftning liksom övriga miljökrav och se till att dessa följs.
 • Effektivisera vår verksamhet samt införa rutiner för att minska vår energiförbrukning.
 • Införa rutiner för avfallshantering och sortering.
 • Öka medvetenheten och införa rutiner för att minska vår resursförbrukning.
 • Välja varor, produkter och tjänster från företag som har ett aktivt miljöarbete och som erbjuder miljövänliga och/eller etiska produkter.
 • Öka andelen ekologiska, rättvise- samt miljömärkta varor och tjänster genom att vi följer inköpsrutin.
 • Minska våra transporter samt följa resepolicy och arbeta för en mer koldioxidneutral verksamhet.
 • Arbeta med grön affärsutveckling för att skapa nya gröna arbetstillfällen och arbetsträningsplatser.
 • Formulera, kommunicera och följa upp tydligt satta mål samt involvera våra medarbetare i vårt miljöarbete.

 • Läs om hur Vägen ut! kooperativen jobbar med hållbarhet här.
  Läs Vägen ut! kooperativens miljöpolicy i sin helhet här (pdf).