Socialt Ansvar

När du väljer att göra affärer med oss tar du, ditt företag eller organisation ett större socialt ansvar och ger fler möjlighet till arbete. Vi är en del av Vägen ut! kooperativen och det innebär att vi har två uppdrag: dels säljer vi tjänster och produkter, dels skapar vi arbete åt människor som av olika anledning stått långt utanför arbetsmarknaden. Till oss kan människor komma efter exempelvis en lång sjukskrivning och prova på att arbeta. En del har aldrig ens varit ute i arbetslivet tidigare.

På Lärjeåns kök & trädgårdar arbetar alla 100% av sin förmåga. Merparten av de anställda har egen erfarenhet av utanförskap och började själva som deltagare och kan nu till och med inneha arbetsledande positioner.

All vinst återinvesteras i företaget för att skapa fler jobb, vilket innebär att vi har sociala mål med vårt företagande. Vi startar och driver företag tillsammans.

Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla – för en del människor är runda.