Socialt Ansvar

När du väljer att göra affärer med oss tar du, ditt företag eller organisation ett större socialt ansvar och ger fler möjlighet till arbete. Vi är en del av Vägen ut! kooperativen och det innebär att vi har två uppdrag: dels säljer vi tjänster och produkter, dels skapar vi arbete åt människor som av olika anledning stått långt utanför arbetsmarknaden. Till oss kan människor komma efter exempelvis en lång sjukskrivning och prova på att arbeta. En del har aldrig ens varit ute i arbetslivet tidigare.

På Lärjeåns kök & trädgårdar arbetar alla 100% av sin förmåga. Merparten av de anställda har egen erfarenhet av utanförskap, en del började själva som deltagare och kan nu till och med inneha arbetsledande positioner. Hos oss kan människor så ett frö, växa och sedan blomstra!

All vinst återinvesteras i företaget för att skapa fler jobb, vilket innebär att vi har sociala mål med vårt företagande. Vi startar och driver företag tillsammans.

Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla – för en del människor är runda.

Under 2020  fick 31 personer av de som arbetstränade hos något av Vägen ut! kooperativen ett jobb. 18 personer anställdes i ett Vägen ut-företag. Vi är 111 medarbetare och tillsammans har vi 73 barn under 18 år som växer upp med en förälder som behövs på sitt arbete och kan betala sina räkningar.

Klicka på bilden och läs Vägen ut! kooperativens verksamhetsberättelse för 2020.

verksamhetsberättelse 2020